Skilsmisse hjælp

Bedsteforældrerollen når der er skilsmisse

Er du i bedsteforældrerollen og nogle af dine nærmeste står for et brud i familien. Eller er det allerede sket?

Du kommer i tvivl om, hvordan du skal forholde dig til den nye situation og det familiemønster, der står for døren. En problematik som naturligvis rejser en del spørgsmål – der rækker langt ind i din egen usikkerhed, om hvordan du skal agere i det kaos, der opstår.

Jeg tilbyder coaching omkring denne problematik. Ofte er det ikke meget, der skal til, før du selv bliver i stand til at sætte de mål og skabe sikkerhed i den nye rolle. En sikkerhed du kan bruge i hverdagen og være med til at hjælpe dig på vej.

 

 

Skilsmisse hjælpSkal I skilles eller overvejer I?

Når I er blevet enige om at skulle skilles, er der naturligvis mange spørgsmål, der presser sig på. Et centralt spørgsmål kunne være: – Hvordan forholder vi os til vores børns virkelighed?

Hvordan sikrer vi os, at vi bryder op på en ordentlig måde – mest af alt i forhold til at børnene, der ikke har valgt denne situation. Hvordan sikres en proces, så der efterfølgende er mulighed for en helhedsløsning – som alle kan fungere i?

Denne proces kræver ofte en vejledning. Gennem mit mangeårige virke som børnesagkyndig, kan jeg derfor tilbyde vejledning i denne svære proces. I kan blandt andet få hjælp til at se tingene gennem barnets ofte anderledes begrebsverden.