CV

Psykolog Frederikshavn & Sæby Ulla Skytte2008 – Tilknyttet Falck Helathcare
2007 –
Privat praksis


2002 -2006
Privat praksis – sideløbende med ansættelse i Sæby.
Udfærdigelse af forældreundersøgelse i kommunalt regi.

Børnesagkyndigundersøgelse til retsslig afgørelse.
Diverse undersøgelser for forsikringsselskaber.


2002
Autoriseret som psykolog. I autorisationsforløbet har jeg fået supervision fra og om:

  • Kræftens bekæmpelse: Sorg og krise
  • Børnepsyk. og ungdomspsyk. Ålborg
  • Systemisk, kognitiv og psykodynamisk terapi.

Desuden har jeg efter afsluttet autorisationsforløb deltaget i yderligere kurser ang. kognitiv psykologi.


2000
Ansat som psykolog i Sæby kommune. Medlem af Dansk psykolog forening.


1999
Ansat på Ålborg seminarium. Undervist i bl.a. udviklingspsykologi og andre psykologiske discipliner.


1999
Kandidat i Psykologi.


1994-1999
Studerende på Danmarks lærerhøjskole.


1981
Fastansat på Hørby ungdomsskole. Se mit andet bilag hvilke kompetencer de har givet.


1980
Ansat som lærer på Gedved skole.


1976-1980
Studerer til lærereksamen, arbejder som lærervikar, og som medhjælper på plejehjem.
Desuden etablering og medhjælper ved ungdomsklub.


1975-1976
Otte måneder i børnehave og 4 måneder i kibbutz.


1975
Musik-sproglig studentereksamen.