Behandlingsmetoder

Jeg arbejder systemisk, psykodynamisk og kognitivt. Metoden afhænger meget af det problemfelt som den enkelte kommer med.

I systemisk terapi tages der udgangspunkt i de relationer, vi har til andre og omgivelserne.

I den psykodynamiske tilgang arbejdedes der bl.a. med ubevidste konflikter og handlemønstre. Herigennem skulle der gerne skabes indsigt til forandring.

Desuden anvender jeg kognitiv terapi, for herigennem bl.a. at ændre negative tænkemåder.

Hver behandling/samtale tager ca. 1 time, Hvor langt forløbet varer varierer meget. Men der bliver løbende vurderet på forløbet, hvor du naturligvis bliver medinddraget. Der er tale om individuelle samtaler, parsamtaler og gruppeforløb.

Jeg tilbyder også behandling hjemme hos private efter aftale.