Min praksis

Psykolog Frederikshavn & Sæby

Hvad kan jeg hjælpe med?

Opsummerende har jeg arbejdet med flere områder:

  • Stress, sorg og krise.
  • Depressioner og angst.
  • Unge og identitetskriser.
  • Unge og selvværd.
  • Skilsmisseproblematikker.
  • Diverse udredende arbejde for offentlige og private organisationer.
  • Personlig udvikling.
  • Parterapi.

Kort om mig

Jeg er oprindeligt uddannet lærer. Jeg har arbejdet i folkeskolen i et år, og har herefter arbejdet på Hørby Ungdomsskole i 19 år. Jeg har dermed fået meget kendskab til unge og de problematikker, der er omkring ungdomsårene. Her tænker jeg bl.a. på identitetskrise, selvværdsproblemer, sociale problemer etc.

Jeg blev uddannet som Cand. Pæd. Psyk. i 1999. Som psykolog har jeg et bredt videnskabeligt, teoretisk og holdningsmæssigt funderet studium bag mig. I 2002 blev jeg autoriseret af psykolognævnet, hvilket betyder at jeg er underlagt psykolognævnets tilsyn. Jeg er tilknyttet den offentlige sygesikring.

En autoriseret psykolog har efter endt uddannelse haft minimum 2 års arbejdserfaring, og er løbende blevet superviseret af autoriserede psykologer i minimum 160 timer. Desuden er jeg medlem af Dansk Psykolog Forening. Som medlem af Dansk psykolog forening er jeg underlagt tavshedspligt og en række etiske principper.

Jeg har undervist på Ålborg seminarium i bl.a. psykologi. Jeg været ansat som PPR psykolog i Sæby kommune i 7 år. Her arbejdede jeg med familier, med forskellige problematikker. Jeg har arbejdet med børn og unge i alderen fra 0-18 år. I det kommunale regi arbejdes med et bredt psykologisk felt. Der arbejdes bl.a. med familierelationer, testning, individuelle samtaler, udredninger af børn med specifikke vanskeligheder og psykologiske vurderinger.

Jeg har erfaring med at arbejde med unge og voksne. Jeg har bl.a. arbejdet med selvværdsproblematikker, depression/angst, personlig udvikling, sorg/krise.

Derudover arbejder jeg for retten i Ålborg og Hjørring. Jeg har lavet forældreevneundersøgelser i forældremyndighedssager til afgørelse for Retten og Statsforvaltningen, samt forældreevneundersøgelser i kommunalt regi. Jeg har i samme forbindelse haft medierende samtaler . Pt. laver jeg børnesamtaler og retsmægling i familiesager ved retten i Ålborg og Hjørring.

Kognitiv terapi

Samtalerum