Erhvervsydelser

I privat og offentligt regi kan jeg bl.a. tilbyde følgende:Stress, Erhvervspsykolog Ulla Skytte

  • Supervision på skoler og behandlingsinstitutioner af personale.
  • Diverse udredende arbejde for forsikringsselskaber.
  • Diverse udredende arbejde i forbindelse med forældremyndighedssager
  • Diverse udredende arbejde i forbindelse med civile eller straffesager i retssystemet.
  • Undervisning i psykologi, pædagogisk psykologi m.m.

Jeg har undervist på Ålborg seminarium, og jeg har arbejdet som psykolog i Sæby Kommune. Her har jeg arbejdet med familie og relationer. Desuden med børn og unge fra 0-18 år.

Jeg superviserer dagpleje, pædagoger, lærer og andre professionelle. Der er som oftest taget udgangspunkt i helt konkrete problematikker. F.eks. i forbindelse med dødsfald, mobning, eksamensangst etc.

Jeg har superviseret personale på efterskoler. Jeg kender til efterskolens liv og virke, og har derigennem forståelse for efterskolelivet som helhed. Igen drejer det sig om samme problematikker som ovenstående, men i efterskoleregi er personalet de unges familier i en periode, og dermed deres nærmeste netværk. Personalet skal derfor kunne håndtere mange forskellige situationer. Endvidere har jeg superviseret i specifikke problematikker/diagnoser.

Derudover har jeg lavet undersøgelser for retten bl.a. i Aalborg og Hjørring. Dette drejer sig bl.a. om forældreevneundersøgelser og medierende samtaler.

Sidst har jeg udfærdiget undersøgelser for forsikringsselskaber bl.a. i forbindelse med vurdering af mulighed for revalidering efter et trafikuheld.